Speeltuinvereniging Afrikaanderplein

Huisregels

Uiteraard verwachten wij van iedereen dat hij of zij zich, naar algemene maatstaven, normaal gedraagt.
Om duidelijkheid te scheppen in wat wij "normaal gedrag" noemen zijn de volgende regels opgesteld.

Gedragsregels voor bezoek(st)ers van speeltuin en gebruik van speelwerktuigen en opstallen agemeen:svafrikaanderplein huisregels

  • Het betreden van de speeltuin en gebruik van speelwerktuigen en de op de speeltuin aanwezige opstallen geschiedt op eigen risico.
  • De ouders zijn per definitie aansprakelijk voor kinderen tot 14 jaar.
  • Bezoekers zijn verplicht de hierna vermelde huisregels op te volgen.

Wanneer deze regels overtreden worden is de toezichthoud(st)er gerechtigd de overtreder van de speeltuin te verwijderen. Men is verplicht de aanwijzingen van de aanwezige toezichthoudsters op te volgen. Een ieder die zich niet aan deze aanwijzingen houdt wordt onverbiddelijk door de toezichthoudster van de speeltuin verwijderd.

Kinderen onder de 4 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouders, grootouders en kinderen vanaf 12 jaar de speeltuin betreden, en alleen in de voor hen bestemde kleuterhoek spelen . Kinderen vanaf 6 jaar mogen niet in de kleuterhoek spelen.

Het is verboden om op de speeltuin:

  • Te fietsen;
  • Te skeeleren;
  • Te autopetten.

Fietsen en andere goederen mogen alleen op de speeltuin gestald worden wanneer ruimte daarvoor aanwezig is.Dit gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid.

Honden worden alleen aangelijnd toegelaten, het is verboden de honden hun behoefte te laten doen.Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt is de begeleider verplicht de ontlasting op te ruimen.

Lege blikjes, papier en ander afval moet na gebruik in de daarvoor aanwezige afvalbakken gegooid worden. Er mag onder geen voorwaarde afval in de zandbak achtergelaten worden (zoals vuile luiers) luiers).

Het spelen met een bal is alleen op het sportveld toegestaan.

Het is verboden om tijdens het schommelen op de schommelplanken te gaan staan en zich in de afgeschermde zone voor en achter de schommels te begeven.

Het is verboden om wanneer een speelwerktuig zich beweegt op dat toestel plaats te nemen of er van af te springen.

Ook is het verboden zich in de afgeschermde ruimte van dat speelwerktuig aanwezig te zijn.

De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor goederen die zij mee brengen.

Het is verboden op de speeltuin en de sportvelden gebruik te maken van vuur.

Bij iedere vorm van agressie, zoals vechten en ruzie zoeken zullen de betrokkenen van de speeltuin verwijderd worden.

HET BESTUUR

svafrikaanderpleinlogo

Bezoek*adres

Afrikaanderplein 38

3072EC Rotterdam

Postadres

Speeltuinvereniging Afrikaanderplein

Postbus 51098

3007GB Rotterdam

Contact

010 - 485 00 60
secretaris@svafrikaanderplein.nl