Speeltuinvereniging Afrikaanderplein

Geshiedenis in het kort

De Afrikaanderwijk, begrensd door de maashaven, rijnhaven, hilledijk en putselaan is een oude wijk in Rotterdam-zuid en werd voornamelijk bewoond door gezinnen
waarvan de mannen veelal werkzaam waren als havenarbeiders en aanverwante bedrijven. De meeste van hen (waaronder veel Brabanders, Groningers en Zeeuwen)
zijn in de jaren 1920 en 1930 hier komen wonen om hier werk te zoeken dat in hun geboortestreek niet aanwezig was. Maar in de praktijk bleek al gauw dat het werk hier
ook niet opgeschept lag. Met gevolg dat velen van hen ook hier, mede door de crisisjaren weer werkloos waren, of afhankelijk van het aanbod werk konden verrichten. Vele gezinnen leefden dan ook in armoede waar iedere cent omgedraaid moest worden voordat het uitgegeven kon worden .Maar ondanks deze armoede ( en misschien juist wel daarom) was de saamhorigheid erg groot. Door deze armoede werd er wanneer er verkiezingen werden gehouden het meest gestemd op de linkse politieke partijen.

Wanneer iemand hulp nodig had in welke vorm dan ook waren er in de straat altijd wel bereidwillige die wilde komen helpen. Vanaf 1972 is door de komst van de z.g. gastarbeiders de samenstelling der bevolking in de Afrikaanderwijk drastisch veranderd. De Afrikaanderwijk is van oudsher een wijk waar men snel op de barricaden gaat. Kijk maar naar de huurstaking in 1934, in 1972 tegen de woningnood en de reeds lang van te voren voorziene rassenrellen. Signalen die door de gemeenteraad nooit serieus genomen zijn. Het is altijd een wijk geweest waar men zijn eigen boontjes wilde doppen en hulp van buiten niet gauw geaccepteerd werd. Een buurt waar men niets moest hebben van ambtenaren e.d. De politieagenten die in de wijk patrouilleerden wisten hoe zij met de bewoners om moesten gaan en werden daarom geaccepteerd, en de kinderen hadden ontzag voor hen.

Natuurlijk waren er ook die een bijnaam hadden, zoals Jantje pikt alles, een agent die aan het Afrikaanderplein woonde en de gewoonte had om wanneer de kinderen in de straat aan het voetballen waren om de bal af te pakken en mee te nemen, waar de kinderen natuurlijk niet blij mee waren. In hun ogen een dienstklopper, maar eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat hij zijn eigen vrouw een bekeuring gaf omdat zij in verboden tijd de deurmat stond te kloppen.

Ook was het een kinderrijke buurt waar gezinnen met 7 a 8 kinderen geen uitzondering waren.
Voor deze kinderen was de straat of op de open plekken op het Afrikaanderplein de enige plaats waar zij nog konden spelen. De aanwezige sportvelden mochten alleen door de leerlingen van de H.B.S. gebruikt worden.
Op vakantie gaan was er voor de meeste kinderen niet bij. Als men geluk had mocht men via de vakantiebesteding een dagje met de boot naar Hoek v Holland, of via de school als men in de zesde klas zat 3 dagen naar Ulvenhout (waar men het gehele jaar 10 cent per week voor moest sparen). Een heel bedrag in die tijd.
Midden in deze wijk ligt het Afrikaanderplein.
Toen in de oorlogsjaren de Duitsers de twee op het plein aanwezige voetbalvelden ( waar Feyenoord nog gespeeld heeft) schuilloopgraven en in het plantsoen een bunker zijn gaan bouwen werd de speelruimte nog kleiner als hij al was. Toen na de oorlog de loopgraven en de bunker verwijderd werden bleven er 3 kale plekken over, waar als het geregend had door de moddervorming er niet op te spelen was. Naderhand zijn deze velden veranderd in z.g. koolasvelden waar tijdens het spelen daarop, het oplopen van lichamelijk letsel zeer wel aanwezig was. Dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners die het op een gegeven moment zat waren en tot actie overgegaan zijn.

1948 HET ONTSTAAN DE VERENIGING.

Op initiatief van een aantal buurtbewoners, zijn enkele bestuurders van oudercommissies en enkele leerkrachten van de brede hilledijk, en de tweebosschool op donderdag 12 juli 1948 gevraagd om op een vergadering aanwezig te willen zijn teneinde een bestuur te vormen voor een op te richten speeltuinvereniging in de Afrikaanderwijk

OPRICHTING

Op 1 september 1948 is de vereniging officieel opgericht.

1949. ONTSTAAN VAN ONZE SPEELTUIN.

Via de Raad voor Lichamelijke Opvoeding waar in die tijd de speeltuinen onder ressorteerde werd op 11 november 1949 toestemming verkregen om tot het moment dat wij op het oostelijke gedeelte van het Afrikaanderplein een eigen speeltuin zouden krijgen tijdelijk een houten zandbak te plaatsen. De heer van Noort sr. wist een flinke handwagen vol met stuwhout bij de Holland Amerika Lijn los te peuteren en er werden uit de rijnhaven wat mijnstutten opgevist, en met de hulp van de omwoners werd de zandbak in elkaar gezet. Het begin van onze speeltuin was er. Op aanraden van de R.S.C. werd er bij de Rotterdamse Gemeenschap om wat financiële hulp gevraagd. Er kwam een sociale werkster kijken en die stelde voor om een pak spijkers als voorschot te geven. De heer Beelman antwoordde daarop dat dit niet nodig was en dat wij de planken wel aan elkaar zouden plakken Zij is zeer boos weggelopen, maar zei dat wij te allen tijde nog een verzoek om hulp konden indienen Met spijkers, gratis beschikbaar gesteld door de firma Mennes uit de v.d. Takstraat is de zandbak in elkaar gezet. Verder kregen wij van deze firma zandscheppen en emmertjes, een geste die wij nooit zullen vergeten.
Tijdens deze werkzaamheden zijn belangstellenden zich als lid komen aanmelden
Ondertussen had het bestuur het voor elkaar gekregen dat zij van de Raad voor Lichamelijk Opvoeding toestemming kregen vanaf 1 november de zandspeeltuin in de kaapstraat te gaan gebruiken. Het nadeel daarvan was wel dat de kinderen die ten oosten van de pretorialaan woonden, om bij die speeltuin te komen de toen al drukke pretorialaan over moesten steken. Dit was voor vele ouders met kleine kinderen een reden om hun kinderen zonder begeleiding daar niet naar toe te laten gaan.

1951 START BOUW 1e SPEELTUIN.

Nog steeds geen speeltuin op het Afrikaanderplein. Op 14 augustus werd in de zandspeeltuin aan de Kaapstraat door onze kinderen onder grote belangstelling het toneelstuk “ Repelsteeltje “ opgevoerd. Zelfs een afgevaardigde van de Raad voor Lichamelijk Opvoeding was daarbij aanwezig. ( in die tijd een grote uitzondering)
Ook de pers had lovende kritiek. Op 7 augustus gingen de kinderen naar het zomerkamp in Stroe, dat een groot succes bleek te zijn. Het houden van een zomerkamp was mogelijk omdat de begeleiders bereid waren hun vakantie ( die in die tijd maar 7 dagen lang was) hiervoor op te offeren. Op 14 augustus bedankte de heer J. v Noort sr. zich wegens drukke werkzaamheden als 1e voorzitter. Nog steeds geen speeltuin .Toch bleef het bestuur de moed er in houden en gingen zelfs er toe over om vooruitlopende op het verkrijgen van de vergunning op 18 juni de fa. Braadt de opdracht te geven tot het vervaardigen van:
a.    3 schommelstellingen t.w. een 3 - 4 - en 6 persoon.
b.    3 hobbelpaarden
c.    1 loopton
d.    1 duikelrek
Het materiaal daarvoor werd geschonken door de Fa. Dikkema en Chabot. De Holland Amerika Lijn schonk ons de kogellagers. Toen de schommels gereed waren werden deze door de Fa. Groeneweg naar de zandspeeltuin in de Kaapstraat vervoerd.
Tot grote vreugde van leden en het bestuur werd op 21 augustus hen medegedeeld dat hun verzoek tot het vestigen van een speeltuin op het Afrikaanderplein werd ingewilligd.
Op 18 september werd een aanvang gemaakt met het bouwen van onze speeltuin. Eindelijk was ons doel bereikt.
Het ledenaantal over dit jaar is onbekend.
Op 31 december was ons kader samengesteld uit 5 bestuursleden en 23 medewerk(st)ers.

1958 HET TIEN JARIG BESTAAN.

Het jaar waarin wij ons 10 jarig bestaan hebben mogen vieren. Als herinnering daaraan werd door de benoemde feestcommissie aan de vereniging een prachtig cadeau aangeboden in de vorm van 100 stoelen en 15 tafels. Een welkome aanvulling die zeer op prijs gesteld werd. Voor de kinderen werden er diverse activiteiten georganiseerd. Nieuwe speelwerktuigen werden aangeschaft:

Dit jaar werd aangegrepen om alle speelwerktuigen een grondige onderhoudsbeurt te geven.
Ter vervanging van de oude filmprojector is op 5 september een nieuwe moderne, met elektrisch oprolbaar filmdoek aangeschaft.
22768 kinderen van niet leden hebben dit jaar de speeltuin bezocht.
Ledenaantal onbekend.
Ons kader bestond dat jaar uit 6 bestuursleden en 20 medewerk(st)ers.

1976. CLUBGEBOUW UITGEBRAND.

Een jaar dat wij nooit meer zullen vergeten. Op 4 april werden de bestuurders uit hun bed gebeld met de mededeling dat ons clubgebouw in brand stond. Na het sein brand meester bleek al gauw dat het gebouw zo goed als geheel uitgebrand was

1980. OPENING CLUBGEBOUW

Een feestjaar.
Op 15 april werd het casco door de aannemer opgeleverd. Ondertussen waren wij al druk bezig het afbouwen van het clubgebouw. Een klus om nooit te vergeten, Ieder vrij uurtje werd er aan deze werkzaamheden besteed.

Eindelijk is het dan zo ver.

Het clubgebouw was klaar.

svafrikaanderpleinlogo

Bezoek*adres

Afrikaanderplein 38

3072EC Rotterdam

Postadres

Speeltuinvereniging Afrikaanderplein

Postbus 51098

3007GB Rotterdam

Contact

010 - 485 00 60
secretaris@svafrikaanderplein.nl